Uchwała Nr ZO/105/21u z dnia 13 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/145/21