Uchwała Nr ZO 120/15 w sprawie reklamy firmy LOMIC Wojciech Kowalczyk