Uchwała Nr ZO 37/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.