Uchwała Nr ZO 149/15 w sprawie reklamy firmy Fibar Group S.A.