Uchwała Nr ZO 16/17 w sprawie reklamy SCA Hygiene Sp. z o.o.