Uchwała Nr ZO 22/18 w sprawie reklamy zewnętrznej mebli Eryk