Uchwała Nr ZO 23/11 w sprawie reklamy firmy WALMARK Sp. z o.o.