Uchwała Nr ZO 28/11 w sprawie reklamy firmy PKN Orlen S.A.