Uchwała Nr ZO 67/08 w sprawie reklamy firmy Bank BPH S.A.