Uchwała Nr ZO/72/19/43u w sprawie reklamy internetowej Nesperta