Uchwała Nr ZO/080/21u z dnia 27 lipca 2021 Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/093/21