Uchwała Nr ZO/082/20u w sprawie Lidl sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/182/20