Uchwała Nr ZO/043/22u z dnia 16 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/001/22